Privacy Verklaring Stichting Goed Kamp versie 20180607

Gegevens die worden vastgelegd

Van kampeerders die op de terreinen van de Stichting Goed Kamp (hierna: Goed Kamp) willen verblijven worden bij inschrijving de volgende gegevens gevraagd en vastgelegd in het registratie- en administratiesysteem:

 • Achternaam en voorletters
 • Aantal medekampeerders: aantal volwassenen, aantal kinderen en hun leeftijdsgroep
 • (vermoedelijke) Duur van het verblijf
 • Adres: straat, nummer, plaats en postcode
 • E-mailadres indien van toepassing
 • 06-telefoonnummer indien van toepassing
 • Kenteken van de auto indien van toepassing

De kampeerder heeft het recht deze gegevens (bij inschrijving) in te zien.

Doel van het vastleggen van de gegevens

Door het verstrekken van deze gegevens geeft de kampeerder expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Indien de kampeerder bepaalde gegevens niet verstrekt, kan Goed Kamp de kampeerder mogelijk niet of niet goed van dienst zijn.

Goed Kamp gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het vastleggen van de identiteit van de (hoofd-)kampeerder
 • Het vaststellen van de tarieven die op de kampeerder(s) van toepassing zijn
 • Het vaststellen van het verschuldigde bedrag voor het verblijf op de terreinen van de stichting
 • Het emailadres wordt gebruikt voor het toesturen van de factuur en, bij reserveren via internet, voor de reserveringsbevestiging
 • Het telefoonnummer wordt gebruikt om de kampeerder bij calamiteiten te kunnen waarschuwen
 • Het kenteken wordt gebruikt om de eigenaren van verkeerd geparkeerde auto’s te achterhalen
 • De gegevens worden achteraf gebruikt om het aantal overnachtingen te bepalen, dit mede voor het vaststellen van de aan de betreffende gemeente af te dragen toeristenbelasting

Bewaren van de gegevens

Goed Kamp bewaart de gegevens niet langer dan strikt nodig is voor de administratie en boekhouding van de kampeerterreinen. Voor het bewaren van sommige gegevens gelden wettelijke voorschriften. Kampeerders kunnen altijd kenbaar maken dat hun gegevens na het verlaten van de terreinen verwijderd moeten worden.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Goed Kamp deelt persoonsgegevens niet met derden. Goed Kamp verzamelt gegevens om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten. Dat kan zijn omdat dat nodig is om een gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren, maar ook als aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan, bijvoorbeeld in het kader van de openbare orde, of als het nodig is om de belangen van Goed Kamp of van de betrokkenen te beschermen. In het kader hiervan kan Goed Kamp besluiten om gegevens met derden te delen. Goed Kamp neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de stichting.