Stichting Goed Kamp

Algemene Voorwaarden

Geldig vanaf 6-3-2024

Artikel 1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Annulering: de beëindiging van de overeenkomst vóór de ingangsdatum van het verblijf conform de annuleringsvoorwaarden.

Informatie: via www.goedkamp.nl digitaal beschikbare of fysiek aangereikte gegevens over het gebruik van de kampeerplaats en het kampeermiddel, de voorzieningen en de regels omtrent het specifieke kampeerterrein van Stichting Goed Kamp.

Kampeermiddel: Toeristische kampeermiddelen zoals tenten, hangmat, campers en huifkarren, caravans, auto met daktent, vouwwagens e.d. die aangemerkt worden als aanhangwagen in de zin van de Wegenverkeerswet., 1-assige toercaravan of camper met een opbouw kleiner dan 7 meter i.v.m. brandveiligheidseisen.

Kampeerplaats: een kampeerplaats beschikbaar voor een kampeermiddel.

Natuurkampeerkaart: Kaart die jaarlijks wordt uitgegeven door Stichting De Groene Koepel. De kaart is verkrijgbaar via de website van De Groene Koepel en bij alle aangesloten natuurkampeerterreinen. Deze kaart geeft het gezin van de recreant of het maximale aantal van 4 personen, inclusief de recreant zelf, toegang tot alle aangesloten natuurkampeerterreinen.

Overeenkomst: tussen een recreant en Stichting Goed Kamp gesloten overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stichting Goed Kamp de boeking heeft bevestigd en/of wanneer de recreant gebruik maakt van een kampeerplaats op een Natuurkampeerterrein van Stichting Goed Kamp.

Overeengekomen kampeertarief: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de kampeerplaats en het gebruik van de voorzieningen, die in verband staan met het gebruik van de kampeerplaats (inclusief toeristenbelasting en het gebruik van een parkeerplaats Zegenoord).

Totaal betaalde kosten: de som van het overeengekomen kampeertarief, eventuele reserverings- en wijzigingskosten.

Recreant: degene die met Stichting Goed Kamp een overeenkomst inzake een kampeerplaats aangaat.

Trekkersplek: Deze plekken zijn uitsluitend bedoeld voor gasten die te voet of per fiets komen. Een trekkersplek is beschikbaar voor maximaal 4 personen en maximaal voor de verblijfsduur van 1 nacht.

Beheerder: is een vrijwilliger van de Stichting Goedkamp die fungeert als de gastheer of gastvrouw van het kampeerterrein en is vrijwel altijd op het terrein aanwezig. Mocht hij/zij om één of andere reden afwezig zijn, dan vindt u daarover een mededeling bij het kantoor.

Artikel 2. Algemeen:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekking tot de kampeerplaatsen die door Stichting Goed Kamp worden aangeboden.
 2. De algemene voorwaarden zijn bindend voor zowel Stichting Goed Kamp als de recreant. De toepasselijkheid van andere dan deze algemene voorwaarden is expliciet uitgesloten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 3. De recreant draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die de recreant bezoeken en en/of bij de recreant verblijven de overeenkomst en de voorwaarden naleven.
 4. Kampeermiddelen welke een opbouw hebben van langer dan 7m zijn niet toegestaan omwille van de brandveiligheid op de terreinen van Goedkamp. Kampeermiddelen met een tandemas zijn, omwille bescherming ondergrond, eveneens niet toegestaan.
 5. Een auto mag alleen bij aankomst of vertrek op het terrein naar de kampeerplaats rijden voor het plaatsen of ophalen van een huifkar, caravan of vouwwagen.
 6. Een camper, kampeerauto of auto met daktent mag niet tussendoor tijdens het verblijf van het kampeerterrein afrijden. Verplaatsen naar een andere kampeerplek mag alleen met toestemming van de beheerder.
 7. Tussen 23:00 uur en 7:00 uur is het stil. Het is dan niet toegestaan om met uw auto of camper het Natuurkampeerterrein op of af te rijden.
 8. De recreant dient de kampeerplaats op de vertrek dag voor 12.00 uur vrij te geven.
 9. De recreant dient in het bezit te zijn van een Natuurkampeerkaart.
 10. Recreanten mogen uitsluitend gebruik maken van radio, televisie of andere (elektrische-) geluidsbronnen wanneer deze absoluut niet hinderlijk hoor‐ of zichtbaar zijn voor mederecreanten. Hierdoor wordt de rust op het Natuurkampeerterrein gewaarborgd.
 11. Het is niet toegestaan voor kinderen onder de 16 jaar zonder begeleiding van een meerderjarige te overnachten op één van de terreinen van Stichting Goed Kamp.
 12. Op een kampeerplaats mag maximaal één bijzettentje geplaatst worden bij het hoofdkampeermiddel. Dit is niet kosteloos.
 13. Het maximale verblijf op een Natuurkampeerterrein is 27 nachten.
 14. Het is niet toegestaan het kampeermiddel ’s nachts onbemand te laten.
 15. Het is verplicht het kampeermiddel na 8 nachten te verplaatsen, dan hebben de gasten die na u komen ook een grote kans op een mooie groene kampeerplaats. Het verplaatsen naar een andere plek geschiedt in overleg met de beheerder.
 16. Bij overtreding van de in deze algemene voorwaarden opgenomen regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van de beheerder, heeft de beheerder het recht de recreant en iedere andere gebruiker, terstond van het Natuurkampeerterrein te verwijderen, zonder dat restitutie van het kampeertarief of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Artikel 3. Boeken:

 1. Op de natuurkampeerterreinen van stichting Goed Kamp is het mogelijk om online te reserveren. Het maken van een reservering kan uiterlijk tot 12:00 uur van de aankomstdatum van de te reserveren periode.
 1. De kosten bedragen € 2,50 per reservering.
 2. De recreant dient de digitaal ontvangen reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen zo spoedig mogelijk per e-mail meegedeeld te worden aan de backoffice/ beheerder van Zegenoord via emailadres: reserveringzegenoord@goedkamp.nl,

respectievelijk aan de backoffice/ beheerder van de Ruigenhoek via

emailadres: reserveringruigenhoek@goedkamp.nl

 1. Bij het ontbreken van een geldige reserveringsbevestiging, kan de recreant geen aanspraak maken op de reservering.
 2. Stichting Goed Kamp behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen reserveringen te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.
 3. Indien men aankomt zonder een reservering dan kan men, zonder reserveringskosten, boeken bij de beheerder op het terrein mits er plaats is.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden:

 1. De betalingen worden uitsluitend in euro’s verricht. Bij de boeking wordt 100% van de totale kosten binnen 72 uur met iDeal betaald. Alleen dan is een reservering geldig.

Artikel 5. Wijzigingen reservering:

 1. Een wijziging van de reservering dient tijdig schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de backoffice/ beheerders van Stichting Goed kamp via het desbetreffende emailadres: reserveringzegenoord@goedkamp.nl of reserveringruigenhoek@goedkamp.nl

Het verwerken van wijzigingen voorafgaand aan het verblijf worden kosteloos verwerkt tot 14 dagen vóór de overeengekomen aankomst op het kampeerterrein.

 1. Het verwerken van wijzigingen voorgaand aan het verblijf en korter dan 14 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum wordt 12,50 euro in rekening gebracht, tenzij de wijziging leidt tot een verhoging van het overeengekomen kampeertarief.
 2. Annuleren van een gewijzigde boeking waarbij de aankomstdatum verder in de tijd is gezet kost ook 100% van de totaal betaalde kosten.
 3. Bij het wijzigen van overeengekomen verblijf tijdens het verblijf geldt dat de verblijfsduur uitsluitend verlengd kan worden indien er beschikbaarheid is op het Natuurkampeerterrein. Bij het overeengekomen verblijf verkorten is artikel 6 lid 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 4. Bij het wijzigen van het geboekte verblijf geldt dat het aantal personen en overnachtingen uitsluitend verhoogd kan worden, indien er beschikbaarheid is op het Natuurkampeerterrein.

Artikel 6. Annuleringsvoorwaarden:

 1. Een annulering door de recreant dient schriftelijk te geschieden voor de ingangsdatum van het verblijf. Een email wordt gezien als een schriftelijke annulering. Dat kan via het desbetreffende emailadres: reserveringzegenoord@goedkamp.nl of reserveringruigenhoek@goedkamp.nl
 2. Indien de recreant niet aan de betalingsvoorwaarden in artikel 4 voldoet, wordt de boeking door Stichting Goed Kamp geannuleerd.
 3. Niet verschenen: indien de recreant zonder nadere kennisgeving aan beheerder niet binnen 24 uur na de overeengekomen aankomst dag is gearriveerd, wordt dit
 1. conform de voorwaarden in artikel 6 lid 5. Het volledige overeengekomen kampeertarief blijft staan en Stichting Goed Kamp kan de gereserveerde plaats weer vrijgeven. Deze termijn van 24 uur gaat in vanaf 12:00 uur op de afgesproken dag van aankomst.
 2. Bij annulering langer dan 14 dagen voor de overeengekomen aankomst dag worden 30% van de totale kosten van de boeking én de reserveringskosten (€2,50) in rekening gebracht. Het resterende bedrag wordt gerestitueerd.
 3. Bij annulering korter dan 14 dagen voor de overeengekomen aankomst dag, vindt er geen restitutie plaats van de totaal betaalde kosten.
 4. Bij een eerder vertrek van de gast dan overeengekomen einddatum, vindt er eveneens geen restitutie plaats.

Artikel 7. Kampeertarief, kampeertariefwijzigingen en toeristenbelasting:

 1. Het kampeertarief wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, die door Stichting Goed Kamp zijn vastgesteld. Deze zijn te vinden op de website Stichting Goed Kamp.
 2. De op de website genoemde kampeertarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Het overeengekomen kampeertarief is inclusief toeristenbelasting indien van toepassing. Gasten welke woonachtig zijn in de gemeente waar het kampeerterrein is gelegen zijn geen toeristenbelasting verschuldigd. De te betalen toeristenbelasting is berekend met het door de betreffende gemeente waarin het Natuurkampeerterrein ligt, vastgestelde tarief.
 3. Alle kampeertarieven zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 8. Bezoekersreglement:

 1. De Natuurkampeerterreinen bevinden zich midden in kwetsbare natuurgebieden. Hierdoor gelden er bijzondere regels ten aanzien van recreanten en bezoekers. Deze regels zijn te vinden op de website van de Stichting Natuurkampeerterrein: https://www.natuurkampeerterreinen.nl/terreinen-informatie/wat-is-een-natuurkamp….
 2. Buiten de verharde paden mag niet worden gefietst op de terreinen.
 3. Voor bezoek geldt dat bezoek overdag en ’s avonds niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting van het aantal personen dat in het kampeermiddel verblijft. Het bezoek dient om 22.00 uur het terrein verlaten te hebben
 4. Bezoekers die willen overnachten, dienen zich voor 18:00 uur in te schrijven bij de beheerder.
 5. Groepen kunnen overnachten op de Natuurkampeerterreinen van Stichting Goed Kamp. Dat is alleen mogelijk als het verblijf vooraf met de terreinbeheerder van het respectievelijke Natuurkampeerterrein schriftelijk of per e-mail is vastgelegd.

Artikel 9. Vuurplaats, kampvuur en eten koken:

 1. Behoudens op de daarvoor bestemde vuurplaats is het maken van een open vuur op het gehele terrein niet toegestaan.
 2. Op beide natuurkampeerterreinen van Stichting Goed Kamp is een vuurplaats aanwezig. Deze vuurplaats mag alleen in overleg met de beheerder door de recreanten gebruikt worden.
 1. Een uitzondering op het verbod op open vuur bij het kampeermiddel is het gebruik van een kookstel zoals een gas-, benzinebrander of barbecue. Het gebruik van een kookstel is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:
 2. Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarige recreant.
 3. Het kookstel moet minimaal 30 cm boven de grond staan en geen brandplekken op de grond veroorzaken of de grasmat zodanig verhitten dat je niet een onbeschermde hand onder het kookstel op de grasmat kan leggen. .
 4. Het gebruik van een kookstel met kolen of hout als brandstof mag alleen indien een beheerder daar toestemming voor heeft gegeven.
 5. Een beheerder kan besluiten het gebruik van een kookstel met kolen of hout als brandstof te verbieden of alleen toe te staan op de vuurplaats.
 6. Een kookstel met hout of kolen als brandstof mag niet worden aangestoken met licht ontvlambare vloeistoffen als benzine, spiritus, petroleum e.d.
 7. In de nabijheid van een kookstel met hout of kolen als brandstof of de in gebruik zijnde vuurplaats dient tenminste 1 emmer water klaar te staan.
 8. Het kookstel dient alleen gebruikt te worden voor het bereiden van voedsel. Niet als stookplaats of warmtebron.
 9. Na afloop van koken met kolen of hout als brandstof moeten de nog eventueel smeulende resten met water worden uitgeblust en/of met een laag zand worden bedekt. De resten mogen niet in de bosrand gedeponeerd worden. Afgekoelde restanten deponeren in de vuilnisbak of anders op de kampvuurplaats.
 10. Bij perioden van droogte mag er geen kampvuur gestookt en/of gekookt worden met kolen of hout. Dit wordt dan op het Natuurkampeerterrein door de beheerder aangegeven.

Artikel 10. Huisdieren:

 1. Op de natuurkampeerterreinen van Stichting Goed Kamp zijn alleen erkende hulphonden toegestaan.

Artikel 11. Aansprakelijkheid:

 1. De recreant is jegens Stichting Goed Kamp aansprakelijk voor schade en overlast die is veroorzaakt door zijn/haar doen of nalaten, dan wel dat van zijn/haar mederecreanten of bezoekers.
 2. Stichting Goed Kamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor:
 3. diefstal, verlies, schade of letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van een verblijf op één van haar Natuurkampeerterreinen, dan wel door het gebruik van de op de natuurkampeerterreinen aanwezige faciliteiten, dan wel ontstaan door het onklaar raken of buiten werking zijn van deze faciliteiten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stichting Goed Kamp of één van haar medewerkers.
 4. schadeclaims voortvloeiend uit overlast veroorzaakt door derden;
 5. de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht;
 6. andere dan letsel‐ en overlijdensschade, voor zover deze schade het bedrag van € 455.000,‐ per gebeurtenis te boven gaat.
 7. Kennelijke druk‐ en zetfouten binden Stichting Goed Kamp niet.

Artikel 12. Toepasselijk recht:

Op de overeenkomst tussen Stichting Goed Kamp en de recreant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.