Stichting Goed Kamp

Twee unieke natuurkampeerterreinen in Nederland in unieke natuurgebieden. Een stichting opgericht in 1952 welke deze terreinen met veel plezier onderhoudt.

 

meer over stichting Goed Kamp

Vrijwilligers

120 vrijwilligers vinden het leuk om u te ontvangen.

Heeft u interesse om ook vrijwilliger te worden? Dan sturen wij u graag meer informatie.

meer over vrijwilligers

Contact

Stichting Goed Kamp
Den Ham 37
2771 WV Boskoop

secretaris@goedkamp.nl

Groepen

Wilt u met een groep komen kamperen? Lees dan eerst even de informatie.

informatie voor Groepen

Duurzaam beheer

Ons terrein Zegenoord heeft onlangs de Green Key award voor duurzaam beheer ontvangen.

naar Duurzaam beheer

Documenten

Bent u op zoek naar documenten zoals de algemene voorwaarden, privacy statement, ….. de link naar deze vindt u terug onderin de pagina.

Stichting Goed Kamp is in 1952 begonnen met een aantal enthousiaste kampeerders. Zij dachten bij kamperen vooral aan rust, ruimte, eenvoud en natuur!

Nog altijd worden alle werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door vrijwilligers. Als gastvrouw en gastheer (beheerders) maken zij het mogelijk om de doelstelling van de stichting -tegen een laag tarief kamperen- te realiseren.

De stichting heeft twee kampeerterreinen:

Ruigenhoek in De Zilk, Noordwijk, midden in de duinen, Zuid-Holland
Zegenoord in Loenen, bij Apeldoorn, aan de oostzijde van de Veluwe, Gelderland
We zijn aangesloten bij de Stichting Natuurkampeerterreinen. Beide stichtingen stellen zich tot doel om het kleinschalig en rustig kamperen in een natuurlijke omgeving in stand te houden.

Rust, ruimte, eenvoud, natuur en een duurzame bedrijfsvoering

Wij willen graag deze stijl van kamperen promoten.

Rust bieden wij door de locatie van de terreinen: in de natuur, in de bossen, aan de kust ver van de bebouwing. Ook vinden we dat veiligheid en rust elkaar bevorderen. Daarom rijden er op ons terrein geen auto’s (behalve op de dag van aankomst en vertrek). Onze regels zijn er om onveilige en onplezierige situaties te voorkomen.

Ruimte is er op de terreinen voldoende. Niet meer dan 40 plaatsen per hectare. Daar voldoen onze terreinen ruimschoots aan. Veel privacy dus.

Eenvoud bereiken we door het voorzieningenniveau beperkt te houden. Desondanks is er warm water in onze goede sanitaire voorzieningen. Op Ruigenhoek is er elektriciteit voor caravans en campers.

Op Zegenoord winnen we zelf elektriciteit d.m.v. zonnepanelen. Deze energie gebruiken we voor onze kantoorautomatisering. In de maanden mei en t/m september faciliteren we het opladen van kleine elektrische apparaten en elektrische fietsen. Er is gratis WiFi op het hele terrein.

Voor de jonge kampeerders is er op beide terreinen een zandbak en een klimrek/huisje.

Natuur is er op en rondom onze terreinen in overvloed. Zegenoord ligt in de Loenermark, een uitgebreid bosgebied van Gelders Landschap. Ruigenhoek ligt dicht langs de kust en grenst aan de Amsterdamse Waterleidingduinen, een enorm duingebied. De terreinen zijn onderdeel van de aangrenzende natuurgebieden en ademen de sfeer van het natuurgebied.

 We hebben je nodig, nu en in de toekomst.

Beste kampeerder,

Je hebt vast met veel plezier, misschien wel meerdere keren, op een van onze terreinen gekampeerd. Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van deze terreinen en ben je 18+.

Wordt dan beheerder bij stichting Goed Kamp.

Kom erbij en sluit je aan!

Stichting Goed Kamp beheert en exploiteert haar terreinen met vrijwilligers en dat is redelijk uniek in Nederland. Alle functies binnen de stichting worden vervuld door vrijwilligers.

Onze uitgangspunten zijn rust, ruimte, natuur en eenvoud.

Taken van de beheerder

Onze beheerders vervullen gedurende het kampeerseizoen een aantal taken uit op de terreinen. Belangrijkste daarvan is het optreden als gastheer/vrouw. 

Als gastheer/vrouw ontvangt hij/zij de gasten, voert de administratieve handelingen uit, voert (lichte) werkzaamheden uit in het dagelijkse beheer van het terrein en zorgt voor het schoonhouden van de sanitair gebouwen. Dit doe je altijd samen met een of meerdere andere beheerders.

Om praktische redenen is een beheerder gekoppeld aan een terrein. Een beheerder doet dan ook dienst op het terrein waaraan hij gekoppeld is. Een beheerder vervult de diensten minimaal twee roosterperioden per seizoen. Een roosterperiode is een weekend (vrij-zo) of een midweek (zo-vrij).

Naast beheerder zijn kan betrokkenheid ook blijken door een steentje bij te dragen in bijvoorbeeld werkdagen, bestuurstaken of actief worden in een werkgroep.

Gedurende het jaar zijn er een aantal bijeenkomsten:

  • Voorjaarsbijeenkomst per terrein om het terrein startklaar te maken
  • Najaarsbijeenkomst per terrein om het terrein voor te bereiden op de periode waarin het terrein is gesloten  
  • Eenmaal per jaar houdt de stichting een bijeenkomst met het voltallige bestuur en de beheerders van Ruigenhoek en Zegenoord.

Onkostenvergoeding

Voor gemaakte reiskosten ten behoeve van het beheer en onderhoud van een terrein ontvangen beheerders een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming geldt ook voor het bijwonen van voor- en najaarsbijeenkomsten en overige bijeenkomsten die door het bestuur worden uitgeschreven.

Communicatie

Zeer regelmatig worden er nieuwsbrieven rondgestuurd en is informatie beschikbaar voor de leden van de stichting op de het medewerkersdeel van de site www.goedkamp.nl.

Interesse gekregen om beheerder te worden?

Heb je interesse om als beheerder je steentje bij te dragen aan de toekomst van onze terreinen, neem dan contact op met vrijwilligerszegenoord@goedkamp.nl of  vrijwilligersruigenhoek@goedkamp.nl

 

 

 

Ons terrein Zegenoord heeft, na de zilveren Green-Key in 2021, in 2022 de gouden editie van de Green-Key  in ontvangst mogen nemen.

Green Key is een internationale standaard, die speciaal voor natuurkampeerterreinen in het leven is geroepen. Zegenoord is nu voor certificering definitief gekeurd en we voldoen ruimschoots aan de criteria. Er wordt naar 12 thema’s gekeken: van reiniging tot maatschappelijke betrokkenheid en van bouwen & groen tot duurzaam inkopen.

In onze visie blijft met deze certificering het begrip duurzaamheid uitstekend geborgd in de bedrijfsvoering. Daarnaast stimuleert het duurzaam-bewuste kampeerders te kiezen voor Zegenoord als natuurkampeerterrein.

Deelname aan Green Key past eveneens in een breed netwerk, zoals onze deelname in Loenen Energie Neutraal.

Ruigenhoek en Zegenoord zijn geen groepskampeerterreinen. Daarvoor zijn elders groepskampeerterreinen beschikbaar, ook van de Groene Koepel. Als stichting willen we onze idealen wat betreft onze twee terreinen graag uitdragen: rust, ruimte, natuur en eenvoud!

Daarom is het alleen onder speciale voorwaarden mogelijk een groep te ontvangen in het voor- en naseizoen. Een aanvraag dient minimaal vier weken voor de eventuele aankomst te worden gedaan.

De terreinbeheerders beoordelen de aanvraag op grond van de uitgangspunten van onze natuurkampeerterreinen.

Zegenoord
Bij Zegenoord zijn er voor groepen verblijfsmogelijkheden in april, september en oktober.
Dien uw aanvraag altijd in via de mail: zegenoord@goedkamp.nl
Ruigenhoek
Bij Ruigenhoek zijn er voor groepen verblijfsmogelijkheden vanaf april tot de zomervakantie, september en oktober.
Dien uw aanvraag altijd in via de mail: ruigenhoek@goedkamp.nl

Volg Ruigenhoek

Volg Zegenoord